Hội nghị Toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023: “Kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo” trong triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo

Thứ tư - 05/07/2023 00:03
(TG) – Trong 6 tháng đầu năm 2023, với phương châm, khẩu hiệu hành động “Kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo”, Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo trong tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Tuyên giáo được đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo

Sáng ngày 4/7/2023, tại tỉnh Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam; Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Phan Xuân Thủy, Trần Thanh Lâm, Vũ Thanh Mai; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội...

 
Các đồng chí chủ trì hội nghị. (Ảnh: Quý Trọng)

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

ĐỒNG BỘ TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Báo cáo tóm tắt tình hình công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2023, với phương châm, khẩu hiệu hành động “Kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo”, Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo trong tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Ngành Tuyên giáo được đề ra tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh và đạt được những kết quả nổi bật là:

Chủ động xây dựng các đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo. Điểm nổi bật là đã tập trung vào các vấn đề lớn, khó, quan trọng, có vấn đề mới từ trước đến nay Đảng ta chưa có quy định để tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các văn bản mới, có ý nghĩa thiết thực đối với các tỉnh ủy, thành ủy, cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí - xuất bản, tạo cơ sở pháp lý của Đảng để triển khai thống nhất, đồng bộ trong Đảng và hệ thống chính trị, như tham mưu Ban Bí thư ban hành các Quy định số 99-QĐ/TW, 100-QĐ/TW, 101-QĐ/TW.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. (Ảnh: Quý Trọng)

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. 

Tiếp tục đổi mới việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhanh, đồng bộ, sâu rộng đến các cấp, ngành, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động từ Trung ương đến địa phương. Tiêu biểu là đã tổ chức thành công Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định 85-QĐ/TW, 99-QĐ/TW, 100-QĐ/TW, 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII khu vực phía Bắc và phía Nam tại Thanh Hóa, Bình Dương. Đây là 2 hội nghị nghiên cứu, quán triệt trực tiếp với số lượng đại biểu rất đông, nhưng được chuẩn bị từ sớm, chu đáo, kỹ lưỡng, thiết thực, bài bản từ nội dung hội nghị, tài liệu đến khâu hậu cần và công tác truyền thông. Ngay sau Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo xây dựng, ban hành các hướng dẫn để tổ chức thực hiện cụ thể các quy định này.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng 300 triệu đồng cho hộ gia đình chính sách của Tỉnh ủy Quảng Nam. 

Một điểm nhấn khác trong 6 tháng đầu năm 2023 là tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo lớn, có ý nghĩa quan trọng thể hiện sự không ngừng đổi mới, nâng cao tính thuyết phục, hiệu quả của Ngành Tuyên giáo, được cán bộ, đảng viên và dư luận đánh giá cao: Hội nghị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Xuân Quý Mão 2023; Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia “Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 – 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”.

Sáu tháng đầu năm 2023 cũng đã diễn ra rất nhiều sự kiện nổi bật: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII, tạo ra sức lan tỏa lớn, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết, phấn đấu để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XIII; Kỳ họp thứ Năm Quốc hội khóa XV thành công tốt đẹp. Ngành Tuyên giáo đã chủ động, kịp thời chỉ đạo, định hướng tuyên truyền rộng rãi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII và kết quả Kỳ họp thứ Năm Quốc hội khóa XV. Đã kịp thời chỉ đạo nắm dư luận xã hội, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; biên soạn tài liệu để cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền, thông tin đối ngoại về những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, phát sinh: Tình hình xung đột Nga - Ukraine; Vấn đề người gốc Việt tại Campuchia; Vi phạm của nhóm tàu Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc; vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk… bảo đảm giữ vững trận địa tư tưởng, trận địa thông tin, không để khoảng trống tư tưởng. Chủ động hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày sinh các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, danh nhân văn hóa, nhân vật lịch sử của dân tộc và của địa phương.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được triển khai mạnh mẽ, có sự kết hợp hài hòa hơn giữa “xây” và “chống”, toàn Ngành đã tham mưu triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Toàn Ngành đã tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường, nguyên tắc của cán bộ, đảng viên, kiên định trước những vấn đề khó khăn, thách thức mới. Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đang tích cực xây dựng Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và đang tích cực triển khai Hội thảo khoa học quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”.

Cùng với “xây”, toàn Ngành cũng đã chủ động, tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; tích cực tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Lại Xuân Môn cũng chỉ ra  những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm như: Công tác dự báo, phát hiện các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, những vấn đề mới phát sinh có tác động đến công tác tuyên giáo, tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chưa kịp thời, bộc lộ sự lúng túng. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng có mặt còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện nghị quyết, kết luận còn chậm, định hướng, giải quyết lĩnh vực khoa giáo ở một số địa phương chất lượng, hiệu quả chưa cao, còn chồng chéo về nhiệm vụ với một số cơ quan chính quyền. Việc ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực tuyên giáo còn chậm, chưa đồng bộ.

Những hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, khó dự báo, xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức mới. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường quyết liệt các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Tính chủ động, nhạy bén trong nắm tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp, đột xuất, phát sinh chưa kịp thời, còn lúng túng. Sự phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp và cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp ở một số nơi chưa thường xuyên, đồng bộ, liên thông, kịp thời. Cán bộ chịu trách nhiệm theo dõi địa bàn chưa sâu sát, chưa nắm chắc tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị được phân công.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Quý Trọng)

Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu trình bày các vấn đề tập trung nêu bật những kết quả trọng tâm; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập; nguyên nhân chính, nổi bật nhất của ngành Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023; bổ sung các nội dung chính, trọng tâm, còn thiếu về kết quả, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của kết quả, tồn tại; cách làm hay, sáng kiến mới từ thực tiễn tổ chức thực hiện công tác tuyên giáo ở địa phương, đơn vị; nhiệm vụ, giải pháp đột phá, trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe tham luận của ban tuyên giáo các địa phương: Thừa Thiên Huế, Thái Bình, Đắc Lắc, Tây Ninh, Thái Nguyên...

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Quý Trọng)

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, “Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, vai trò “đi trước mở đường” của công tác tuyên giáo; trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác tuyên giáo đảm bảo tính toàn diện, kịp thời, đổi mới và hiệu quả. Công tác tuyên truyền, cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng không ngừng được chú trọng đổi mới, nâng cao, góp phần thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ” 

Có thể khẳng định, trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Nam thời gian qua, nhất là những kết quả xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức có dấu ấn đậm nét, đóng góp quan trọng, trực tiếp của công tác tuyên giáo, góp phần ổn định tư tưởng chính trị trên toàn tỉnh.

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆU QUẢ, BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, ĐÚNG TIẾN ĐỘ CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, những kết quả nổi bật mà Ngành Tuyên giáo đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2023.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, ngành tuyên giáo trong 6 tháng cuối năm 2023 cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ các đề án sơ kết, tổng kết trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII; trước mắt là các nghị quyết, kết luận, quyết định của Hội nghị Trung ương 8 sắp tới; các tác phẩm, bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và trong xã hội về các đường lối, chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội XIII. Tập trung tham mưu cho cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo. Triển khai tổng kết 40 năm công tác tham mưu của ngành tuyên giáo để góp phần xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”...

* Trước đó, trong buổi sáng 4/7, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã dẫn đầu Đoàn đại biểu của Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tới dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và dâng hoa, dâng hương tại Tượng Đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã dẫn đầu Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Quý Trọng)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam. 

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã dẫn đầu Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Quý Trọng)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã dẫn đầu Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam. 

 
Toàn Ngành đã, đang tích cực xây dựng 26 đề án (bao gồm các đề án sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và các đề án tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các quy định mới). Trong đó: Có 5 Đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua và ban hành văn bản mới, kịp thời giải quyết những vấn đề cấp thiết, thực tiễn đòi hỏi: (1) Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; (2) Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và sử dụng cờ Đảng; (3) Quy định số 100-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản; (4) Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí; (5) Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”. 02 Đề án đã trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua nhưng chưa ban hành văn bản mới: (1) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (đã tiếp thu hoàn chỉnh để trình Ban Chấp hành Trung ương kỳ họp tới); (2) Sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 3/2/2017 của Ban Bí thư về “chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng”...

Nguồn tin: tuyengiao.vn

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video hoạt độngduluanxahoi
tracuu 1
bhxh2 yukp

dcs

nonnuoccb
Bazon SACH1
12121hq1
Liên kết Website

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay4,877
  • Tháng hiện tại48,870
  • Tổng lượt truy cập2,610,126
Chung nhan Tin Nhiem Mang
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TUYÊN GIÁO CAO BẰNG
Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Tỉnh ủy,  Km5, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3855 011  -  Email: bantuyengiao.tu@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ghi rõ nguồn https://tuyengiaocaobang.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây