Chủ tịch Hồ Chí Minh  Anh hùng Giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam

Vận dụng tư tưởng “chính trị sáng suốt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

 •   26/10/2023 23:42:00
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
(TG) - “Chính trị sáng suốt” trong di sản Hồ Chí Minh xét đến cùng chính nói đến cái hay, cái đẹp, và nói đến các giá trị bền vững của một nền chính trị hướng đến sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Trong giai đoạn cách mạng ở nước ta hiện nay, nghiên cứu, vận dụng quan điểm về “chính trị sáng suốt” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, đối với sự nghiệp cách mạng nói chung và công tác xây dựng Đảng về chính trị nói riêng.
Bác Hồ với học sinh Trường Trưng Vương (Hà Nội) năm 1956

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về khuyến học, khuyến tài trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam

 •   01/10/2023 09:26:00
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
(TG)-Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc khuyến khích, động viên nhân dân học tập để nâng cao nhận thức và phụng sự cho sự phát triển đất nước. Tư tưởng của Người đã được Đảng ta kế thừa và phát triển khi đưa ra chủ trương khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập để nâng cao dân trí, phát triển nhân lực ở Việt Nam hiện nay.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Đảng, Chính phủ nhận khuyết điểm và xin lỗi dân về những sai lầm trong cải cách ruộng đất tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa I (29/12/1956 - 25/1/1957)

Văn hóa xin lỗi và nhận lỗi trong Đảng

 •   13/09/2023 21:35:00
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0
(ĐCSVN) –Quy định số 117/QĐ-TW về xin lỗi, phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan là vô cùng cần thiết. Điều đó không chỉ thể hiện nét đẹp nhân văn của Đảng mà chắc chắn sẽ làm cho dân chủ trong Đảng thực chất hơn, minh bạch hơn, công khai hơn, góp phần khắc phục oan sai đối với tổ chức đảng, đảng viên khi bị kỷ luật oan.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tát nước chống hạn với bà con nông dân ở cánh đồng Quai Chảo, xã Đại Thanh, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông, tháng 1-1958_Nguồn: hochiminh.vn

Học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

 •   02/08/2023 08:52:00
 •   Đã xem: 350
 •   Phản hồi: 0
(TG) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao sự cần thiết và vai trò của việc nêu gương đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Nêu gương được Người coi là một trong những cách thức quan trọng để cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm của mình trước Đảng và trước nhân dân. Tư tưởng đó của Người có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và chúc Tết các đồng chí thương binh hỏng mắt (năm 1956) (Ảnh tư liệu)

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THƯƠNG BINH, BỆNH BINH, LIỆT SỸ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

 •   22/07/2023 09:01:00
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0
Tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh về quan tâm tới thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng là cơ sở định hướng quan trọng cho công tác chăm lo đời sống thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công giai đoạn hiện nay.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri quận Lê Chân (thành phố Hải Phòng) trước kỳ họp của Quốc hội khóa XV

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người vào xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay

 •   07/07/2023 10:52:00
 •   Đã xem: 264
 •   Phản hồi: 0
Kế thừa truyền thống dân tộc và các giá trị của nhân loại, đặc biệt là lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản tư tưởng đồ sộ, trong đó có tư tưởng về pháp quyền và quyền con người. Có thể khẳng định, tôn trọng, bảo vệ quyền con người trong nhà nước pháp quyền là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt tư tưởng của Người, vừa đóng góp vào các giá trị chung về quyền con người của nhân loại, vừa định hướng cho hoạt động của Đảng và Nhà nước trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.
Người dân xã Phúc Sen (Quảng Hòa) gìn giữ nghề làm giấy bản truyền thống gắn với phát triển du lịch góp phần nâng cao thu nhập cho người dân

Chuyển biến trong học và làm theo Bác ở Phúc Sen

 •   03/07/2023 05:37:00
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ xã Phúc Sen (Quảng Hòa) tích cực thực hiện gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập ra báo Thanh niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên – tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam

Những cống hiến vô giá của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với báo chí cách mạng Việt Nam

 •   22/06/2023 20:31:00
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
(TG) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, tổ chức, chỉ đạo xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là người trực tiếp viết báo trong gần nửa thế kỷ. Di sản báo chí mà Người để lại cho đời sau là di sản của cách mạng Việt Nam, di sản của văn hóa Việt Nam.
Các đại biểu tham quan triển lãm sách, ảnh về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên phù hợp với giai đoạn mới

 •   07/06/2023 23:04:00
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0
(TG) - Đạo đức nói chung là một phẩm chất cao quý nhất của con người, nói rộng ra là của xã hội loài người, kể từ thời cộng sản nguyên thủy, thời nô lệ, đến thời phong kiến, thời tư bản chủ nghĩa và thời xã hội chủ nghĩa ngày nay. Tất nhiên, nội hàm của chuẩn mực đạo đức qua các thời kỳ tuy có điểm tương đồng, nhưng không phải không có nhiều khác biệt.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tạo sự chuyển biến rõ nét trong học và làm theo Bác

 •   18/05/2023 11:29:00
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh thực hiện sâu rộng, hiệu quả việc học và làm theo Bác; tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong các tổ chức cơ sở đảng và từng cán bộ, đảng viên.
Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe  Tiến bước lên Đoàn” tại Trường Tiểu học Hợp Giang (Thành phố)

Thiếu nhi Thành phố học và làm theo Bác

 •   16/05/2023 23:45:00
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, Hội đồng Đội Thành phố tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng các nội dung, phương thức hoạt động Đội, bám sát tình hình thực tế của địa phương và nhu cầu của thiếu nhi, từng bước tạo động lực thi đua sôi nổi, kịp thời cổ vũ, động viên lớp măng non viết tiếp những trang sử hào hùng của Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh.
Ảnh minh họa (Ảnh tư liệu)

Kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 •   16/05/2023 22:22:00
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
(ĐCSVN) - Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là vấn đề lý luận và thực tiễn rất cơ bản, không chỉ liên quan đến nhận thức, ý chí cách mạng, đường lối, chính sách, mà còn liên quan đến lý tưởng, mục tiêu và phương hướng phát triển của đất nước ta. Lựa chọn mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta không thể là việc làm tùy tiện, cảm hứng chủ quan, mà đây thực sự là vấn đề khoa học nghiêm túc, là trách nhiệm thiêng liêng trước vận mệnh và tương lai của đất nước, của dân tộc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng làm việc của Người tại căn cứ địa Việt Bắc, năm 1951 (Ảnh tư liệu)

Học Bác dám nghĩ, dám nói

 •   15/05/2023 00:34:00
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
(ĐCSVN) - Bác Hồ là lãnh tụ nhuần nhuyễn lý luận với thực tiễn, tư tưởng với hành động, nói đi đôi với làm. Kết quả, hiệu quả hành động là thước đo lời nói. Con đường dẫn đến hiệu quả của hành động bắt đầu từ dám nghĩ và quá trình hành động cần trí tuệ, bản lĩnh dám nói. Đại hội XIII đặt “dám nghĩ, dám nói” lên đầu trong “thất dám” là trở về với di sản Hồ Chí Minh.
Cuốn "Nhật ký trong tù" bản phỏng dịch của nhà thơ Quách Tấn.

Ra mắt cuốn ''Nhật ký trong tù'' bản phỏng dịch của nhà thơ Quách Tấn

 •   15/05/2023 00:30:00
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 80 năm Bác Hồ viết tác phẩm “Ngục trung nhật ký” (1943-2023), Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt cuốn sách “Nhật ký trong tù” bản phỏng dịch của nhà thơ Quách Tấn.
Trong thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng “lấy đức phục người” đã được kế thừa, phát triển lên tầm cao mới. (Ảnh tư liệu)

Vận dụng tư tưởng “lấy đức phục người”

 •   10/05/2023 04:30:00
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0
(ĐCSVN) - Thực tiễn lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam cho thấy, tư tưởng “lấy đức phục người” đã được ông cha ta vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo. Trong thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng đó đã được kế thừa, phát triển lên tầm cao mới. Trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng hiện nay, việc vận dụng tư tưởng “lấy đức phục người” là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đặc biệt.
Giáo sư Hoàng Chí Bảo trong phòng làm việc.

GS. TS. Hoàng Chí Bảo: Tôi tìm lẽ sống trong tư tưởng của Bác

 •   04/05/2023 00:22:00
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0
GS. TS. Hoàng Chí Bảo đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu, tìm hiểu những câu chuyện, những triết lý sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với ông, việc nhận thức đúng đắn những giá trị khoa học, giá trị cách mạng, giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh chính là góp phần trực tiếp và quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ảnh minh họa: Trao truyền văn hóa cho thế hệ mai sau. Nguồn ảnh: Internet.

Phát huy giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam

 •   27/04/2023 07:42:00
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
(TG) - Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, các thế hệ người Việt Nam đã xây dựng, bồi đắp, hun đúc nên các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp. Các giá trị đó đã làm nên cốt cách và bản sắc văn hóa; là nền móng, sức mạnh nội sinh để dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng đất nước độc lập, tự do, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị

Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   03/04/2023 00:32:00
 •   Đã xem: 189
 •   Phản hồi: 0
Quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình nghiên cứu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần thiết để tiếp tục vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh bối cảnh mới.
Học để đưa dân tộc ta, đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu như kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở Ảnh tư liệu

Bàn về giá trị hiếu học của người Việt

 •   27/03/2023 04:16:00
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0
(TG) - Xét về mặt tích cực, hiếu học là một nguồn lực quan trọng giúp Việt Nam nhanh chóng hội nhập quốc tế, kịp thời đón nhận những tiến bộ về khoa học - kỹ thuật tân tiến của thế giới, chiếm lĩnh đỉnh cao về trí tuệ của nhân loại.

Các tin khác

Video hoạt độngduluanxahoi
tracuu 1
bhxh2 yukp

dcs

nonnuoccb
Bazon SACH1
12121hq1
Liên kết Website

 

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập9
 • Hôm nay698
 • Tháng hiện tại4,865
 • Tổng lượt truy cập2,261,144
Chung nhan Tin Nhiem Mang
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TUYÊN GIÁO CAO BẰNG
Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Tỉnh ủy,  Km5, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3855 011  -  Email: bantuyengiao.tu@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ghi rõ nguồn https://tuyengiaocaobang.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây