Chiến thắng Điện Biên Phủ - bản hùng ca bất diệt của thời đại Hồ Chí Minh

Thứ sáu - 03/05/2024 07:16
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - cái tên kỳ diệu ấy đã “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”[1]. Thời gian không làm phai mờ ý nghĩa lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ, của cuộc toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp, trái lại càng làm nổi bật tinh thần cách mạng, khí phách anh hùng của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương họp ở Việt Bắc
(cuối năm 1953) quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ.   Ảnh: T.L
 
Trải qua “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/ Máu trộn bùn non/ Gan không núng/ Chí không mòn”, quân và dân Việt Nam đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”[2]. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh; là sự thể hiện rực rỡ học thuyết và nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh, của Đảng ta, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; là sự kế tục, phát huy và nâng cao những truyền thống oai hùng chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta. Tiếp nối Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa… Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ viết nên bản anh hùng ca mới của thời đại Hồ Chí Minh, tạc vào lịch sử dân tộc “một mốc son chói lọi bằng vàng” và là biểu tượng của khát vọng độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.
 
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 là chiến công lớn nhất, chói lọi nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954). Trận đại thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc vẻ vang 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ; giáng đòn quyết định đập tan hoàn toàn dã tâm xâm lược của thực dân Pháp, tạo bước ngoặt lịch sử làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh giữa ta và địch, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia. Đồng thời, chiến thắng Điện Biên Phủ đã bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945; một nửa nước được giải phóng, tạo cơ sở và điều kiện vững chắc để Nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một lòng, một dạ chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
 
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ không chỉ có giá trị to lớn đối với dân tộc Việt Nam, mà còn có ý nghĩa lớn lao đối với quốc tế. Điện Biên Phủ là chiến thắng mang tầm vóc thời đại, góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hoà bình, tiến bộ của nhân loại, là tiếng nói lương tri và khát vọng của các lực lượng yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới. Khi nhắc nhớ về chiến thắng đã làm nức lòng Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từng khẳng định: “Trước hết, Điện Biên Phủ không chỉ có giá trị to lớn đối với chúng ta, mà còn có ý nghĩa lớn lao đối với quốc tế... ba từ Việt Nam - Hồ Chí Minh - Điện Biên Phủ, như bạn bè ta đánh giá, “đã làm rung động con tim của hàng tỷ người khát khao độc lập tự do”, là “tiếng kèn xung trận” đối với các phong trào giải phóng dân tộc, là “một sự thức tỉnh”, “một sự thật vĩ đại chói lọi niềm hy vọng to lớn và tươi sáng”... Có thể nói, từ thung lũng hiểm trở của Tây Bắc xa xôi, chiến thắng Điện Biên Phủ có sức phát sáng diệu kỳ, bản thân chúng ta - người trong cuộc - nhiều khi cũng không lường hết vòng tỏa sáng của nó. Chúng ta tự hào coi Điện Biên Phủ là di sản tinh thần quý báu của dân tộc Việt Nam, đồng thời là di sản chung của nhân loại. Trách nhiệm của các thế hệ chúng ta là trân trọng gìn giữ, bảo vệ di sản đó, phát huy đến mức cao nhất những giá trị tinh thần của Điện Biên Phủ vào sự nghiệp dựng nước, giữ nước hôm nay và mai sau”.
 
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giáng một đòn chí mạng vào nền móng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đánh sập thành luỹ của chủ nghĩa thực dân cũ ở vị trí xung yếu nhất, kéo hồi chuông báo hiệu sự sụp đổ không tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân cũ, xét trên quy mô toàn cầu; làm chấn động địa cầu, thức tỉnh và tạo niềm tin cho các dân tộc bị áp bức vùng lên.
 
Với chiến thắng Điện Biên Phủ, Việt Nam trở thành một nước đi tiên phong trong phong trào giải phóng dân tộc, đánh đổ chủ nghĩa thực dân cũ, góp phần thay đổi cục diện thế giới; đồng thời báo hiệu sự thất bại chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa thực dân mới do đế quốc Mỹ cầm đầu. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một biểu tượng sức mạnh mới chưa từng có của một dân tộc vốn là thuộc địa nửa phong kiến, đất không rộng, người không đông, kinh tế còn lạc hậu, vũ khí kém cỏi, đã đánh thắng quân đội xâm lược của một cường quốc phương Tây có tiềm lực kinh tế và quân sự lớn, trang bị vũ khí hiện đại. Lần đầu tiên một nước nhỏ đánh thắng một đế quốc to, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Điện Biên Phủ là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn[3].
 
Trong lần đến thăm Việt Nam, Chủ tịch Cộng hòa Cuba Phi-đen Ca-xtơ-rô đã khẳng định: “Từ trước đến nay chưa từng có một cuộc chiến tranh nào mà một nước nhỏ, kinh tế lạc hậu như Việt Nam mà vẫn đánh thắng Pháp và Mỹ. Đó là vô song. Trên thế giới chưa từng có. Trong lịch sử chưa từng thấy”. Trong dịp sang thăm Việt Nam năm 1960, Trưởng đoàn đại biểu Quân đội Angiêri Ôman - Uxêđích nói: “Chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm cho các dân tộc thuộc địa ngửng cao đầu”. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ của dân tộc ta đã chứng minh một chân lý của thời đại: các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết đấu tranh vì độc lập tự do thì dân tộc đó nhất định thắng lợi. Tiếng sấm Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, vang tới những vùng xa xôi còn chìm đắm trong đêm dài nô lệ, thức tỉnh và tạo niềm tin cho các dân tộc bị áp bức vùng lên. Gần hai thập kỷ sau Điện Biên Phủ, hàng loạt nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ La-tinh đã lần lượt giành độc lập với hình thức và mức độ khác nhau. Phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội phát triển sâu rộng. 
 
Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa mang ý nghĩa lịch sử to lớn, vừa mang tầm vóc thời đại sâu sắc, làm sáng ngời chân lý: Một nước nhỏ, kinh tế chậm phát triển, nếu có một Đảng Mác-xít chân chính lãnh đạo, có đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, được Nhân dân thế giới đồng tình ủng hộ, thì nhất định đánh bại mọi cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù, dù kẻ thù đó mạnh hơn nhiều lần. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tại Lễ kỷ niệm 10 năm chiến thắng “chấn động địa cầu” ngày 07/5/1964: Chiến thắng Điện Biên Phủ “đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và anh dũng của Nhân dân ta, chống thực dân Pháp xâm lược và sự can thiệp của đế quốc Mỹ. Đó là thắng lợi vĩ đại của Nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay: Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công”[4].
 
Tinh thần của Chiến thắng vĩ đại này đã được quân và dân ta tiếp nối, phát huy cao độ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lập lên những chiến công hiển hách, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với những ý nghĩa lớn lao đó, Điện Biên Phủ xứng đáng là một sự kiện đổi dòng lịch sử, là bản hùng ca bất diệt của thời đại Hồ Chí Minh, một cái mốc chói lọi bằng vàng trong thế kỷ XX.
 
Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, chúng ta nguyện chung sức, đồng lòng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, làm nên những chiến công, những “Điện Biên Phủ” mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để thực hiện mục tiêu cao cả của Đảng xây dựng một nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, cường thịnh.      
  
Triệu Thu Trang
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng

[1] Lê Duẩn: Dưới cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội tiến lên giành những thắng lợi mới, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1970, tr.90.
[2] Tố Hữu: Hoan hô chiến sĩ Điện Biên.
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 14, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2011, tr.315.
[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 14, Sđd, tr. 271.

Tác giả: Triệu Thu Trang, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

  Ý kiến bạn đọc

Video hoạt độngBazon SACH1
duluanxahoi
tracuu 1
bhxh2 yukp

dcs

nonnuoccb
12121hq1
Liên kết Website

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay4,577
  • Tháng hiện tại91,298
  • Tổng lượt truy cập3,179,824
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TUYÊN GIÁO CAO BẰNG
Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Tỉnh ủy,  Km5, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3855 011  -  Email: bantuyengiao.tu@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ghi rõ nguồn https://tuyengiaocaobang.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.

  Chung nhan Tin Nhiem Mang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây