Hành động quyết liệt, cụ thể hơn để đầu tư cho báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật

Thứ ba - 16/04/2024 05:59
(TG) - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy và chính quyền địa phương cần nhận thức sâu sắc hơn và hành động quyết liệt, cụ thể hơn để đầu tư cho báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật; quan tâm đến công tác quy hoạch, phát triển báo chí, xuất bản, văn hoá, văn học nghệ thuật của khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ gắn với gìn giữ và phát huy văn hóa bản địa...
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại cuộc gặp mặt
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại cuộc gặp mặt

Ngày 15/4, tại Hội trường Quân khu 2, tỉnh Phú Thọ, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức cuộc gặp mặt cơ quan báo chí - xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự, chỉ đạo và chủ trì chương trình.

Đồng chủ trì cuộc gặp mặt có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2; Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ; Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam; Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tỉnh ủy Phú Thọ, Quân khu 2, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo một số tỉnh thuộc khu vực Trung du miền núi Bắc; các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật trong khu vực.

Cuộc gặp mặt nằm trong chương trình công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc tháng 11/2021.

Trước Cuộc gặp mặt lần này, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức thành công các cuộc gặp mặt với các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ (tổ chức tại Quân khu 7); tại Đồng bằng Sông Cửu Long (tổ chức tại Quân khu 9) và Khu vực Miền Trung - Tây Nguyễn (tổ chức tại Quân khu 5).

Cuộc gặp mặt lần này cũng là hoạt động thiết thực hướng tới các Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); Kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025)...

Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu.

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã nghe phát biểu của lãnh đạo Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo Tinh Điện Biên báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động sôi nổi, thiết thực hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác; đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật tại khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ nói chung phát triển.

Phát biểu kết luận cuộc gặp mặt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, thời gian qua, các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ đã thông tin, tuyên truyền, lan tỏa sâu sắc, nổi bật các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, đội ngũ văn nghệ sĩ, người làm báo, làm xuất bản trong khu vực đã sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng, bám sát hơi thở cuộc sống gắn với văn hóa bản địa; thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa ý Đảng, lòng dân, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Quang cảnh cuộc gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, xuất bản, các hội văn học nghệ thuật khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ tiếp tục nhận thức, quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật trong công tác thông tin, tuyên truyền, cổ vũ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; tích cực triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và các chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ; đặc biệt chú trọng việc thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; đồng thời, quan tâm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá của mỗi địa phương, vùng miền, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tích cực, chủ động, xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Đất nước và Dân tộc mà trước mắt là Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Các cấp ủy và chính quyền địa phương cần nhận thức sâu sắc hơn và hành động quyết liệt, cụ thể hơn để đầu tư cho báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật; quan tâm đến công tác quy hoạch, phát triển báo chí, xuất bản, văn hoá, văn học nghệ thuật của khu vực gắn với gìn giữ và phát huy văn hóa bản địa; có cơ chế, môi trường thúc đẩy và phát huy các tài năng văn học nghệ thuật của địa phương, đồng thời chú trọng chăm lo đời sống của văn nghệ sĩ, người làm báo, người làm xuất bản để các cô, các bác, các anh chị em có thể sống được với nghề, sống đúng bằng tài năng và sự cống hiến của mình.

Trong khuôn khổ cuộc gặp mặt, sáng 15/4, các đại biểu đã tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm - tri ân công đức các vua Hùng tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng./.

 

Nguồn tin: tuyengiao.vn

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video hoạt độngBazon SACH1
duluanxahoi
tracuu 1
bhxh2 yukp

dcs

nonnuoccb
12121hq1
Liên kết Website

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập41
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay7,187
  • Tháng hiện tại127,290
  • Tổng lượt truy cập3,025,616
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TUYÊN GIÁO CAO BẰNG
Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Tỉnh ủy,  Km5, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3855 011  -  Email: bantuyengiao.tu@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ghi rõ nguồn https://tuyengiaocaobang.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.

  Chung nhan Tin Nhiem Mang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây