Đảng bộ phường Sông Hiến Tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

Thứ hai - 10/06/2024 06:03
Đảng bộ phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng có 25 chi bộ trực thuộc, 987 đảng viên. Sau 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với tinh thần nghiêm túc, nêu gương, trước hết là cán bộ, đảng viên, Đảng bộ phường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng tổ chức Đảng, phát triển kinh tế - xã hội.
 
Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng - Đổi mới và phát triển.

Tại Kế hoạch số 33-KH/ĐU, ngày 20/01/2022 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW giai đoạn 2021 - 2025, Đảng uỷ Phường đã xác định rõ nội dung, biện pháp, phân công các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phụ trách từng nội dung, nhiệm vụ triển khai thực hiện. Trong đó, Đảng uỷ xác định các nội dung đột phá trong thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm: (1) Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (2) Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (3) Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, thực hiện một trong những nhiệm vụ đột phá được đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Thành phố Cao Bằng, đó là: Xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển không gian đô thị, phấn đấu hoàn thành cơ bản các tiêu chí đô thị loại II trước năm 2030”, hàng loạt dự án đã được triển khai trên địa bàn phường, tiêu biểu như: Dự án Đường nối QL3-QL4; đường phía Nam khu đô thị mới; tái định cư đường phía Nam; khu tái định cư 2; các dự án phát triển đô thị 7A, 9A, 10A ...với tổng diện tích đất thu hồi trên 120ha. Tổng số hộ bị thu hồi trên 700 hộ, số hộ phải di dời chỗ ở là 340 hộ. Số tiền bồi thường hơn 250 tỷ đồng. Các dự án trên đều rất quan trọng có ý nghĩa quyết định, mở ra một trang mới cho phát triển kinh tế - xã hội, của Thành phố Cao Bằng. Xác định giải phóng mặt bằng (GPMB) là một nhiệm vụ khó, bởi nó tác động trực tiếp lên toàn bộ đời sống của người dân, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân. Do đó, Đảng uỷ phường đã coi công tác GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Với phương châm: Tiến hành đồng thời công tác giải phóng mặt bằng với hỗ trợ tái định cư, ổn định sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, giảm nghèo bền vững, phường Sông Hiến không để ai bị bỏ lại phía sau. Đảng uỷ phường đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đi đầu là cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu từ phường đến tổ dân phố luôn tự giác nêu gương trong đăng ký học tập, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với vị trí công việc đảm nhiệm. Trong quá trình thực hiện, các tổ chức đảng, đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức đều chủ động, tích cực tham gia học tập, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch học tập, làm theo Bác phù hợp với chuyên đề hằng năm. Từ việc gắn học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, Đảng bộ phường Sông Hiến đã đạt được những kết quả cụ thể sau:

Về công tác GPMB: đến nay 65% các hộ dân có đất bị thu hồi nằm trong các Dự án đã nhận tiền bồi thường GPMB, đặc biệt các dự án trọng điểm như: Đường Phía Nam khu đô thị mới; khu tái định cư 1; Trung tâm điều dưỡng người có công; kè bờ trái Sông Hiến đã đưa vào hoạt động, sử dụng bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ thời gian thực hiện Dự án. Đây là thành công của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến Phường, thể hiện quyết tâm chính trị của các cấp uỷ đảng và chính quyền, khát vọng đổi mới, vươn lên của người dân, được tỉnh ghi nhận, đánh giá rất cao.

Đầu tư xây dựng cơ bản theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” cũng được triển khai tích cực, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 07 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng số chiều dài là 2.978m, sửa chữa 04 nhà văn hoá với tổng số tiền đầu tư là 2.315.414.600 đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 1.243 triệu đồng. Làm tốt công tác xã hội hoá chỉnh trang đô thị như trồng cây xanh, trang trí đèn led, mua sắm ghế đá kinh phí cho mô hình camera an ninh Tổ 10, Tổ 12 được trên 155 triệu đồng; MTTQ Việt Nam phường Sông Hiến đã huy động các tổ chức thành viên làm tốt công tác giảm nghèo, hỗ trợ người khó khăn, yếu thế, Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” đã phát động ủng hộ quỹ đến toàn thể Nhân dân, tổng thu từ năm 2021 - 2023 của Quỹ vì người nghèo là trên 676 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 15 nhà đại đoàn kết với số tiền là 360 triệu đồng; hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 189 triệu đồng; tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán 81 triệu đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh và các hộ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 là 39 triệu đồng; Hội Phụ nữ tuyên truyền, vận động mỗi hội viên ủng hộ “Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”, hỗ trợ được 04 gia đình hội viên phát triển kinh tế với số tiền 23 triệu đồng. Trong tuyên truyền tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đã xây dựng được 09 khung nhà lưới thu gom rác thải tái chế và 08 tuyến đường phụ nữ tự quản... Đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

 
Phường Sông Hiến -  Không để ai bị bỏ lại phía sau (Ủng hộ quỹ “vì người nghèo”, tại tổ 4 phường Sông Hiến)

Bên cạnh việc gắn học tập và làm theo Bác, nhằm tạo động lực tích cực để từng cá nhân cán bộ, công chức, đảng viên và quần chúng nỗ lực, tự giác phấn đấu, rèn luyện. Đảng uỷ phường đã chỉ đạo cấp uỷ các chi bộ trực thuộc, đoàn thể chú trọng thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Qua đánh giá, phân loại hằng năm, chất lượng tổ chức đảng, MTTQ, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao: Hằng năm, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTXSNV)); 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó, 20% đảng viên HTXSNV), Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; MTTQ Việt Nam Phường Sông Hiến 03 năm liền HTXSNV (2021, 2022, 2023); Hội Nông dân năm 2021, 2022 HTXSNV, 2023 hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hội Liên hiệp Phụ nữ HTXSNV năm 2022, 2023; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh HTXSNV năm 2023.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ phường Sông Hiến tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, giáo dục về nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động phát hiện, giới thiệu và khuyến khích nhân rộng những kinh nghiệm hay, mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục đề cao và phát huy ý thức trách nhiệm, vai trò nêu gương, tự giác tu dưỡng, rèn luyện cũng như đổi mới tác phong, lề lối làm việc trong thực thi công vụ và phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

Đinh Gia Cảnh
 Bí thư Đảng uỷ phường Sông Hiến

Tác giả: Đinh Gia Cảnh, Bí Thư Đảng uỷ phường Sông Hiến

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video hoạt độngBazon SACH1
duluanxahoi
tracuu 1
bhxh2 yukp

dcs

nonnuoccb
12121hq1
Liên kết Website

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay7,187
  • Tháng hiện tại127,473
  • Tổng lượt truy cập3,025,799
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TUYÊN GIÁO CAO BẰNG
Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Tỉnh ủy,  Km5, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3855 011  -  Email: bantuyengiao.tu@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ghi rõ nguồn https://tuyengiaocaobang.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.

  Chung nhan Tin Nhiem Mang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây